Back to Top
ASAM logo ASAM

 

ASAM

Posebna aplikacijska tehnologija AM: Interreg omrežje za izobraževanje in hitro izdelavo prototipov.

 

 

Trajanje projekta

1.1.2020 – 31.12.2021 (24 mesecev)

Vrednost projekta

629.010,50€

 

V okviru čezmejnega sodelovanja INTERREG SLO-AVST se je v januarju 2020 začel izvajati dvoletni projekt ASAM. V projektu je vodilni partner Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti, partnerja na slovenske strani sta še Laboratorij za mikroelektroniko s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in KEKO Oprema d.o.o., na avstrijski strani pa Koroška univerza uporabnih znanosti (Fachhochschule Kärnten).

 

Glavni cilj projekta med-regijskega sodelovanja je vzpostaviti skupno platformo tehnologij AM (dodajne proizvodne tehnologije, ang. additive manufacturing technologies, kot na primer 3D tiskanje), in s tem močno okrepiti raziskave, inovacije in seveda konkurenčnost obeh regij na tem področju.

 

V času izvajanja projekta bodo partnerji s skupnim razumevanjem možnosti in prednosti oblikovali infrastrukturo in poslovni model storitev, kar bo pripomoglo k razvoju makroregije Slovenije, Avstrije, Severne Italije in dela Hrvaške v vodilno regijo v evropskem prostoru za tehnologije AM. V teku projekta bo za pomoč akterjem na področju tehnologij AM zgrajena infrastruktura, sestavljena iz virtualnega laboratorija FabLab in

treh realnih laboratorijev: (1) za tehnološko usposabljanje in poučevanje; (2) za testiranje materialov in sestavnih delov; (3) za uporabo na področju elektronskih komponent in sestavov.


Interested and want to know more?

Do not hasitate to contact us. We will inform you more about our products, materials and our capabilitiest.